Umjetnost

 

UMJETNOST

Eksperimenti iz kategorije umjetnost omogućit će mladima da sukladno svojim interesima sudjeluju u radionicama pisanja ikona i izrade filmova. Neki će se vježbati u kaligrafiji, a drugi pak u pirografiji. Glazbenu grupu vodit će iskusni pater Vlasta pripremajući spektakl za završni festival. Naši pateri će voditi i program "Žive stijene" u Dubrovniku i Zadru.

Tema

Umjetnost

Aktivnost

Slavi Boga kroz stvaranje ljepote

Lokacija

Nalazimo se na jednoj od mogućih lokacija (Dubrovnik, Šipan, Brač, Split, Velebit), a završavamo u Splitu od 29.-31.7.

Doprinos za troškove

Po kategorijama (više možete naći na: https://magis.jesuits.eu/basics)


Dob sudionika: Od 18 do 35

Broj sudionika: Od 6 do 12

 

© 2022, Sva prava pridržana