Služenja

 

SLUŽENJA

Služenje uključuje različite oblike pomaganja, osobito ranjivim skupinama, kao i sve oblike brige za okoliš a u skladu s apostolskim preferencijama Družbe Isusove.

Tema

SLUŽENJA

Aktivnost

Služi Bogu u svim stvorenjima i svemu stvorenome

Lokacija

Nalazimo se na jednoj od mogućih lokacija (Bihać, Košute, Kopački rit, Telaščica ili Vransko jezero), a završavamo u Splitu od 29.-31.7.

Doprinos za troškove

Ovisi o programu


Dob sudionika: Od 18 do 35

Broj sudionika: Od 6 do 16

 

© 2022, Sva prava pridržana