Služenja

 

Prijavi se

SLUŽENJA

Služenje uključuje različite oblike pomaganja drugima i sve oblike brige za okoliš. Tako će mladi pomagati osoblju u parkovima prirode Telašćica, Vransko jezero i Kopački rit. Služit će djeci u udruzi Mogu u Osijeku. Jedna grupa skbiti će o izbjeglicama kod Bihaća, a druga će voditi ljetni kamp za djecu u Košutama.

Tema

SLUŽENJA

Aktivnost

Služi Bogu u svim stvorenjima i svemu stvorenome

Lokacija

Nalazimo se na jednoj od mogućih lokacija (Bihać, Košute, Kopački rit, Telaščica ili Vransko jezero), a završavamo u Splitu od 29.-31.7.

Doprinos za troškove

Po kategorijama (više možete naći na: https://magis.jesuits.eu/basics)


Dob sudionika: Od 18 do 35

Broj sudionika: Od 6 do 16

 

© 2022, Sva prava pridržana