Kupreška vrata

 

20. - 27.07.2019.

Podno planine Stožera, mladići imaju priliku upoznati svoju srž i svrhu kroz primjere muževnosti biblijskih junaka i života svetaca od antike do modernog doba. Program omogućuje iskušavanje u tradicionalnim vještinama kupreških junaka poput korištenja ručne kose na visoravni Kupreškog polja. Ovime se otvaraju Kupreška vrata izvorima muževnosti kako bi sudionik na putu zrelosti bio spreman krenuti za odgovorom na izazove koje pružaju suvremene prilike.

Tema

Kad sunce sa Stožera sine zov planine mene mami...

Aktivnost

Ljetni kamp za mladiće

Lokacija

Kupres

Doprinos za troškove

25€ za EU / 25KM za BIH


Dob sudionika: 20 - 33

Broj sudionika: 20

KATARINA KOSAČA NA KUPRESU

Srednjovjekovna zavjetna crkva sv. Trojstva (tada su se Otinovci zvali Vrila), podignuta je na temeljima bazilike (tada se to nije znalo). Crkvu je podigla bosanska kraljica Katarina Kosača-Kotromanić. Tadašnji papa Nikola V. dao je potpuni oprost svim hodočasnicima koji hodočaste u nju. Tradicija traje do danas, kada 18. lipnja počinje šestodnevni spomen na papu Nikolu V, njegovo pismo i kraljicu Katarinu. Ta crkva je porušena u vremenu nakon pada Bosne pod Osmansku upravu.

 

© 2020, Sva prava pridržana