Društvo i kultura

 

Prijavi se

DRUŠTVO I KULTURA

Eksperimenti iz kategorije "Društvo i kultura" uvode mlade u upoznavanje specifičnih društvenih grupa i lokalnih kulturnih tradicija zemalja u kojima se održavaju eksperimenti. Tako će neke grupe imati priliku peći soparnik u Dubravi, raditi u solani kod Stona, stjecati izviđačke vještine kod Bruške. Drugi će pak upoznavati običaje grkokatolika, pravoslavaca i muslimana.

Tema

DRUŠTVO I KULTURA

Aktivnost

Kroz društvo i kulturu doživi susret s Bogom u bogatstvu različitosti

Lokacija

Nalazimo se na jednoj od mogućih lokacija (Ston, Srinjine, Dubrava, Križevci, Beograd, Sarajevo), a završavamo u Splitu od 29.-31.7.

Doprinos za troškove

Po kategorijama (više možete naći na: https://magis.jesuits.eu/basics)


Dob sudionika: Od 18 do 35

Broj sudionika: Od 6 do 16

 

© 2022, Sva prava pridržana