Društvo i kultura

 

DRUŠTVO I KULTURA

Želimo upoznavati kulturnu baštinu i društvene običaje svih zavičaja Lijepe naše, te vjerski život različitih zajednica (grkokatolici, protestanti, pravoslavni, muslimani, židovi, budisti).

Tema

DRUŠTVO I KULTURA

Aktivnost

Kroz društvo i kulturu doživi susret s Bogom u bogatstvu različitosti

Lokacija

Nalazimo se na jednoj od mogućih lokacija (Ston, Srinjine, Dubrava, Križevci, Beograd, Sarajevo), a završavamo u Splitu od 29.-31.7.

Doprinos za troškove

Ovisi o programu


Dob sudionika: Od 18 do 35

Broj sudionika: Od 6 do 16

 

© 2022, Sva prava pridržana